Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

VIDEO CỦA BÙI CÔNG THUẤN TRÊN YOUTUBE

YOUTUBE KÊNH CỦA TÔI
https://www.youtube.com/channel/UCFn1oYSsemqXpb-dx6eDREg

1.Mùa Xuân Hát Ca- Thiên Duyên: http://www.youtube.com/watch?v=8IrEuNoxLnU

2.Thị xã mùa xuân- Duy Khánh : http://www.youtube.com/watch?v=rVg3QaleQAk

3.Tiếng Hát Dòng Sông- Tuấn Đạt : http://www.youtube.com/watch?v=ct6K_tSVRJw

4.Mùa Xuân Em Về -Trần Tuấn: https://www.youtube.com/watch?v=sl3eE_68U4o&feature=youtu.be

5.Mùa xuân như là giấc mơ-Mỹ Ngọc: https://www.youtube.com/watch?v=CEcS2NUliRs

6.Buổi sáng đến trường : http://www.tubechop.com/watch/8227006

https://www.youtube.com/watch?v=U4NTzzkOous

7.Nói chuyện về Nguyễn Du: https://www.youtube.com/watch?v=sVmva5uOGoI

8.45 năm Hoa Thiên Lý: https://www.youtube.com/watch?v=mRgimZFEQHs&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=MJl0-7wQKAg&feature=share

9.Kết nạp Hội Nhà Văn Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=Ka9iqYJJDAc

10.Hợp xướng Ca Ngợi Tổ Quốc : https://www.youtube.com/watch?v=9dfmERwjRJA

https://www.youtube.com/watch?v=9dfmERwjRJA

11.Trường xưa PTTHLK:
https://animoto.com/play/0Cnh6hyUlaIb0culIoTE5g

12.RA MẮT SÁCH: Văn chương Việt Nam, những gì còn với mai sau
Đây là video chương trình café văn chương, ra mắt cuốn sách Văn chương Việt Nam, những gì còn với mai sau
https://www.youtube.com/watch?v=Enpz2uC0UT4&t=39s

13.NHACCUATUI.COM: (Gồm tất cả các ca khúc thu âm của BCT)
http://www.nhaccuatui.com/user/bctzhi.bai-hat-tui-upload.html

14.Ca khúc: PTTH Long Khánh mái trường mến yêu:
(trong lễ kỷ niệm 40 năm trường PTTH Long Khánh, ngày 20.11.2016)
https://www.facebook.com/Kyniem40namTHPTLongKhanh/videos/384283835248235/

15.Các ca khúc trên ZING MP3:
http://mp3.zing.vn/mymusic/upload?page=1

16.Sắc xuân Đồng Nai:
https://drive.google.com/file/d/0B-NcDRLpA-W_T29XLS16ZGx5Y00/view?ts=58aa7791

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét