Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN CỦA BÙI CÔNG THUẤN

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN CỦA BÙI CÔNG THUẤN

TÁC PHẨM ÂM NHẠC

1.Việt Nam Mãi mãi yêu người
(Tuyển tập 30 năm sáng tác ca khúc)

2.CD Em Yeu: 2005, Ca khúc hát dưới mái trường

3.CD Mùa xuân em về:2005, tình ca

4.Mùa xuân như là giấc mơ. 2012.Tình ca quê hương

TÁC PHẨM VĂN HỌC


1.HẠNH, Tập truyện ngắn, Nxb HNV 2005
2.Chút tình tri âm, LLPB, Nxb HNV 2009
3.Những tìm tòi nghệ thuật của Anh Đức, 2009, Nxb Đồng Nai
4.Những dòng sông vẫn chảy. LLPB, Nxb HNV 2011
5.Tiếp cận thế giời nghệ thuật của Song Nguyễn. LLPB, Nxb HNV 2014
6.Hoa đỏ bên sông. LLPB. Nxb HNV 2014
7. Văn chương Việt Nam, Những gì còn với mau sau. LLPB, Nxb HNV 2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét