Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

THÔNG BÁO CỦA BCH HỘI NHÀ VĂN

Thông báo Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 12 khóa VIII (Nhiệm kỳ 2010 – 2015) 21-01-2015 10:30:52 AM Tại Hà Nội, trong các ngày 19, 20 tháng 12 năm 2014, và ngày 16 tháng 01 năm 2015, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 12, nhằm: - Tổng kết công tác văn học 2014, triển khai công tác năm 2015 - Xét kết nạp Hội viên - Xét giải thưởng văn học năm 2014 của Hội. - Xem xét công tác chuẩn bị Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) 1. Năm 2014, vượt qua những khó khăn, thử thách chung, đời sống văn học tiếp tục phát triển. Hoạt động văn học diễn ra sôi nổi thông qua nhiều hoạt động đẩy mạnh sáng tác với sự tham gia của đông đảo hội viên: Duy trì việc xét hỗ trợ sáng tạo, tổ chức tốt các chuyến đi thực tế, các trại sáng tác, các cuộc Hội thảo chuyên đề. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét Giải thưởng văn học công nhân lần thứ 11, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải phát động cuộc thi sáng tác về đề tài giao thông vận tải. Lên tiếng mạnh mẽ về tình hình Biển Đông, đề cao tâm huyết và trách nhiệm nhà văn trong quyết tâm chung bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh hải của Tổ quốc. Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 là hoạt động nghề nghiệp chiều sâu đã qua và vòng sơ khảo. Tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài lịch sử, cách mạng và kháng chiến để Nhà nước đặt hàng, bước đầu thu được kết quả tốt. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội có nhiều cố gắng nhưng còn gặp nhiều khó khăn về phát hành. Công tác đối ngoại của Hội có nhiều khởi sắc. Tích cực tham gia các Giải thưởng văn học khu vực và tổ chức thành công Hội nghị những người đứng đầu Giải thưởng Sông Mê Kông lần thứ nhất, hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ chức này. 2. Hội nghị đã bàn bạc nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác văn học năm 2015, năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Trong đó tập trung chỉ đạo tổng kết cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 và cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung mọi cố gắng tổ chức thành công Hội nghị Quôc tế quảng bá văn học lần thứ III và Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2. 3. Hội nghị cho ý kiến hoàn tất công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX và lộ trình tiến hành Đại hội. 4. Từ 626 đơn xin vào Hội, qua giới thiệu của các Hội đồng chuyên môn, Ban chấp hành đã tiến hành xem xét và quyết định kết nạp các tác giả sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam: I VĂN XUÔI 1 TIẾN ĐẠT Thành phố Hồ Chí Minh 2 VŨ XUÂN ĐỘ Hà Nội 3 THẾ ĐỨC Hà Nội 4 NGUYỄN THU HẰNG Hà Nội 5 KIỀU BÍCH HẬU Hà Nội 6 TRỊNH MINH HIẾU Hà Nội 7 NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội 8 LÊ THANH KỲ Hà Nam 9 MÃ ANH LÂM Lào Cai 10 ĐINH NGỌC LÂM Ninh Bình 11 NIÊ THANH MAI Đắc Lăk 12 NGUYỄN VIỆT NGA Hải Dương 13 PHẠM ĐỨC THÁI NGUYÊN Thái Nguyên 14 LÊ MINH NHỰT Cà Mau 15 NGUYỄN THẾ QUANG Nghệ An 16 NGUYỄN ĐỨC SƠN Phú Thọ 17 BÙI QUANG TÚ Đồng Nai 18 HOÀNG HUỆ THỤ Hà Nội 19 CHÂU LA VIỆT Thành phố Hồ Chí Minh II THƠ 1 TRẦN TUẤN ANH Hà Nội 2 NGUYỄN THANH CAO Hà Nội 3 PHAN CÁT CẨN Hà Nội 4 THẾ CHÍNH Thái Nguyên 5 NGUYỄN HỒNG CÔNG Hà Nội 6 PHƯƠNG HÀ Thành phố Hồ Chí Minh 7 THÁI HẢI Quảng Bình 8 VŨ XUÂN HÀM Hà Nội 9 HỒ KHẢI HOÀN Hà Nội 10 TRẦN MAI HƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh 11 TRẦN VĂN KHANG Thành phố Hồ Chí Minh 12 NGUYỄN NHO KHIÊM Đà Nẵng 13 NGÔ LIÊM KHOAN Thành phố Hồ Chí Minh 14 NGUYỄN THANH LÂM Hà Nội 15 NGUYỄN ĐẮC LẬP Hà Nội 16 TÂN LINH Hà Nội 17 NGUYỄN TIẾN MINH Hà Nội 18 TRẦN MINH Hà Nội 19 ĐÀO PHỤNG Thanh Hoá 20 PHẠM ÁNH SAO Hải Dương 21 ĐẶNG BÁ TIẾN Đăk Lăk 22 LÊ HƯNG TIẾN Ninh Thuận 23 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ Nghệ An 24 XUÂN TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh 25 NGUYỆT VŨ Hà Nội III LÝ LUẬN PHÊ BÌNH 1 VŨ BÌNH LỤC Hà Nội 2 BÙI CÔNG THUẤN Đồng Nai 3 TRẦN THỊ TRÂM Hà Nội IV VĂN HỌC DỊCH 1 THỤY ANH Hà Nội 2 TẠ PHƯƠNG Hà Nội 3 HÀ MINH THÀNH Hà Nội 5. Ban chấp hành quyết định trao Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014 cho những tác phẩm sau: - BIÊN BẢN CHIẾN TRANH 1-2-3-4/75, tác phẩm của TRẦN MAI HẠNH - TRĂM NĂM TRONG CÕI, tập lý luận phê bình của PHONG LÊ - THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI - TIẾN TRÌNH VÀ HIỆN TƯỢNG, tiểu luận của NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP - CUỘC CHIẾN ĐI QUA, tiểu thuyết, tác giả KANTA IBRAGMOV, bản dịch của ĐÀO MINH HIỆP - TRƯỜNG CA - KỊCH THƠ của NGUYỄN THỤY KHA Hà Nội 16/1/2015 T/M BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH Nhà thơ HỮU THỈNH (đã kí) ________________________________________________ NGUỒN : http://vanvn.net/news/1/5340-thong-bao-hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-nha-van-viet-nam-lan-thu-12-khoa-viii-nhiem-ky-2010-2015.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét