Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

PHÊ BÌNH VĂN HỌC-DIỆN MẠO CỦA MỘT THỜI
BÀI VÍÊT MỚI
MỜI BẠN ĐỌC CHUYÊN ĐỀ
PHÊ BÌNH VAN HỌC - “DIỆN MẠO CỦA MỘT THỜI”.

Chuyên đề khắc họa vài đường nét của phê bình văn học Việt Nam
từ đổi mới 1986 đến nay. Bạn có thể đọc trên trang chuttinhtriam này hay đọc trên trang buicongthuan.wordpress.com
1.CHÚT TÌNH TRI ÂM
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/25/chut-tinh-tri-am/

2. PHÊ BÌNH VĂN CHƯƠNG-NHỮNG GÓC NHÌN
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/02/phe-binh-van-chuong-nhung-goc-nhin/

3. LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI (Game Theory) trong nghiên cứu và phê bình văn học
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/12/ly-thuyet-tro-choi-game-theory-trong-nghien-cuu-va-phe-binh-van-hoc-viet-nam/

4. NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH CHÍNH TRỊ
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/02/27/nha-phe-binh-chinh-tri/

5. TRẦN THANH ĐAM và lý thuyết “Tác phẩm văn học như một đơn vị ngôn từ”
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/02/19/tran-thanh-dam-va-ly-thuyet-tac-pham-van-hoc-nhu-mot-don-vi-ngon-tu/

6. NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH LÝ THUYẾT
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/05/nha-phe-binh-ly-thuyet/

7. GS-TS TRẦN ĐÌNH SỬ và THI PHÁP HỌC
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/11/gs-ts-tran-dinh-su-va-thi-phap-hoc/

8. PGS-TS ĐỖ LAI THÚY-NHÀ PHÊ BÌNH LAI GHÉP
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/17/pgs-ts-do-lai-thuy-nha-phe-binh-lai-ghep/

9. TS CHU VĂN SƠN và phê bình văn học
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/05/ts-chu-van-son-va-phe-binh-van-hoc/

10. TRƯỜNG CA LÒNG HẢI LÝ của Đỗ Quyên (Canada)
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/04/30/truong-ca-long-hai-ly-cua-do-quyen/

11. NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH PHONG TRÀO
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/05/12/nha-phe-binh-phong-trao/

12. NGUYỄN HÒA-“BÀN PHÍM VÀ CÂY BÚA”
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/05/14/nguyen-hoa-ban-phim-va-cay-bua/

13.INRASARA-NHÀ PHÊ BÌNH LẬP BIÊN BẢN
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/05/14/inrasara-nha-phe-binh-lap-bien-ban/

14.VŨ BÌNH LỤC-Nhà phê bình phong trào
https://buicongthuan.wordpress.com/category/vu-binh-luc-nha-phe-binh-phong-trao-bui-cong-thuan/

15.ĐẶNG TIẾN-“GU” HAY PHƯƠNG PHÁP
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/02/27/dang-tien-gu-hay-phuong-phap/

16. “LUẬN VĂN NHÃ THUYÊN”
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/03/03/luan-van-nha-thuyen-hay-su-that-bai-cua-viec-van-dung-ly-thuyet-trong-nghien-cuu/

17.THÂN PHẬN PHÊ BÌNH
https://buicongthuan.wordpress.com/2017/06/15/than-phan-phe-binh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét