Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Nam Quốc Sơn Hà


"NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
TIỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯ
NHƯ HÀ NGHỊCH LỖ LAI XÂM PHẠM
NHỮ ĐẲNG HÀNH KHAN THỦ BẠI HƯ"
                                         Lý Thường Liệt

"...Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét,
Chứng cứ còn ghi......Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn...

                               (Bình Ngô đại cáo-Nguyễn Trãi)"...Nước chúng ta
Nước của những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về"
              (Đất Nước- Nguyễn Đình Thi)


 
 

Hình ảnh tù binh Trung Quốc trong chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979

 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét