Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM, NHỮNG GÌ CÒN VỚI MAI SAU-Bùi Công Thuấn

Mời bạn đọc bài viết 40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM, NHỮNG GÌ CÒN VỚI MAI SAU -BÙI CÔNG THUẤN Trên các trang: https://buicongthuan.wordpress.com/2015/10/23/40-nam-van-hoc-viet-nam-nhung-gi-con-voi-mai-sau-bui-cong-thuan/ http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=21141, ngày 24.10.2015 http://trannhuong.net/tin-tuc-20019/40-nam-van-hoc-viet-nam-nhung-gi-con-voi-mai-sau.vhtm. Ngày 26.10.2015 http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=21142 (kỳ 2). Ngày 26.10.2015
__________________________________________ 40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM, NHỮNG GÌ CÒN VỚI MAI SAU Bùi Công Thuấn (Tác giả giữ bản quyền) Lời thưa, Tôi không viết lịch sử văn học, cũng không ghi lại những sự kiện, những tác giả, tác phẩm, những trào lưu; không miêu tả diện mạo hay thành tựu của 40 năm Văn học Việt Nam (1975-2015). Trong khi chờ đợi những công trình nghiên cứu của Viện Văn học, của Hội Nhà Văn Việt Nam, của các nhà nghiên cứu lịch sử văn học, tôi chỉ ghi lại cảm nhận chủ quan của mình những gì mà mình đã chứng kiến và dõi theo trong 40 năm Văn học Việt Nam (1975-2015). Chắc chắn là một góc nhìn rất hẹp và không tránh được “những khác biệt” với những góc nhìn và cách tiếp cận khác. Điều ấy cũng là lẽ bình thường. Tôi chỉ hy vọng chia sẻ được điều gì đó với bạn đọc yêu văn chương dân tộc. Được vậy cũng đã là rất quý. Nhìn về quá khứ, rồi nhìn về tương lai, tôi tự hỏi, 40 năm Văn học Việt Nam (1975-2015) sẽ còn lại gì với mai sau?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét