Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG

Trang nảy BCT không dàn trang bài viết được MỜI BẠN ĐỌC BÀI BCT VIẾT VỀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG CỦA UÔNG TRIỀU tại trang : https://buicongthuan.wordpress.com/2015/03/23/suong-mu-thang-gieng-cua-uong-trieu/
BẠN CÓ THỂ ĐỌC BÀI VIẾT NÀY TRÊN TRANG WEB CỦA HỘI NHÀ VĂN ĐĂNG NGÀY 24.03.2015: http://vanvn.net/news/11/5555-tinh-yeu-trong-suong-mu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét